Equanimity

Equanimity is een serie sculpturen die allen bestaan uit twee elementen die elkaar staande houden. Middels de combinatie van spanning en stabiliteit beeld het werk balans uit die geïnspireerd is op het visuele krachtenspel in bouwwerken als hijskranen en bruggen.
Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot grote bouwwerken waarin het natuurkundige krachtenspel te zien is. Wat me met name fascineert is dat het zeer technische en dus logische bouwwerken zijn, die tegelijkertijd juist een gevoel van heelheid oproepen. De spanning in grootsheid, de bijna onnatuurlijke verhoudingen en het overhangen van vaak dragende elementen voelen tezamen als een eenheid die soms zelfs neigen naar het gevoel van de eenheid van de natuur.
De elementen die de grote bouwwerken laten voelen als natuur(kundige) balans, tezamen met de materiaaleigenschappen die zich ontvouwen tijdens het handmatig bewerken, hebben de sculpturen op organische wijze vorm gegeven.


Equanimity is a series of sculptures which al consist of two elements enabling each other to stand. Combining tension and stability the pieces visualise balance which is inspired by the visual forces in man made constructions such as cranes and bridges.
I’ve always been attracted to visual forces in big constructions. The fact that these constructions are shaped in such a technical and logical way while they carry a feeling of balanced serenity fascinates me. The tension, massive proportions and overhang of load-bearing elements feel like a unity together which sometimes evoke the feeling of the balance in nature.
These elements which make an object feel like natural balance together with material properties which unfold while crafting the brass by hand created the shapes of the sculptures.

Materials: Brass, aluminum cement
Dimensions: 260x35x170cm, 60x10x190, 135x10,120

By Emilio Timp